Vybavení pro školy

Vybavení pro školy

Vybavili jsme mnoho desítek škol školními lavicemi, židlemi a tabulemi. Školní třídy, počítačové učebny, posluchárny od návrhu po montáž.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Dodáváme kvalitní kancelářský nábytek HOBIS, EXNER a OFFICE PRO, jehož jsme autorizovaným partnerem. Provádíme montáž i servis nábytku.

Interaktivní výuka, moderní učebny

Interaktivní výuka, moderní učebny

Dodáváme vybavení pro interaktivní výuku do mateřských, základních i středních škol. Široká nabídka interaktivních tabulí, obrazovek a dataprojektorů s kompletní realizací.

Vybaveni kanceláří

Vybavení kanceláří

Kompletní vybavení kanceláří kancelářským nábytkem a výpočetní technikou včetně zasíťování. Zajišťujeme i následný servis a výhodné zásobování spotřebním materiálem.

Posluchárny a laboratoře pro SŠ a VŠ

Posluchárny VŠ včetně vybavení

Realizujeme posluchárny, laboratoře, ale i dětská hřiště a doplňky pro vzdělávání a volný čas pro základní, mateřské školy i SŠ a VŠ.

Vybavení pro školy a kanceláře

Tiskové řešení MyQ

MyQ je tiskový systém, který není určen jen pro tiskárny a kopírky KYOCERA, ale je univerzálně připojitelný již k více než 1700 zařízení od 26 výrobců tiskáren. Komplexně pokrývá tiskové potřeby zákazníků a existuje i ve verzi ZDARMA.

Úspora nákladů tisku

Tiskové řešení MyQTiskové řešení MyQ nabízí uživatelům univerzální nástroj, který poskytuje veškeré funkce související s tiskovými službami. Počínaje rozúčtováním tiskových nákladů, přes zabezpečení tiskových a kopírovaných úloh, online monitorování všech tiskových zařízení, scan management, správu lokálního tisku, až po kreditní účtování, nebo grafické zpracování reportů.

Identifikace uživatelů probíhá pomocí bezkontaktních, magnetických nebo čipových karet nebo pomocí PIN kódu či hesla, který se zadá přímo na terminál MyQ.

Proč MyQ?

 • Bojíte se o důvěrné dokumenty?
  Se systémem MyQ budou vaše dokumenty a citlivá data konečně v bezpečí. Tiskové úlohy nejsou odesílány přímo na tiskárnu, kde by k nim mohly získat přístup nepovolané osoby, ale jsou uchovány ve vaší osobní tiskové frontě. K vytištění dochází až po vaší autorizaci na příslušném tiskovém zařízení pomocí široké škály podporovaných čteček bezkontaktních karet.
 • Porouchala se vám tiskárna?
  Systém MyQ vám umožní použít jakékoliv tiskové zařízení, které je připraveno k tisku. Tiskárnu si nemusíte složitě vybírat před tiskem jednotlivých úloh, ale až v situaci, kdy se rozhodnete dokumenty osobně vyzvednout. Pokud je vaše skupinová tiskárna obsazena, došel ji toner, nebo je nefunkční, stačí jednoduše přejít k jiné volné tiskárně a přiložit vaši identifikační kartu.
 • Překvapily vás výdaje na tisk?
  Systém MyQ vás pravidelně informuje o počtu vytištěných stran a tiskových nákladech. Tiskové úlohy či kopírování jsou po fyzickém vytištění automaticky zaúčtovány konkrétnímu uživateli a jeho oddělení. Uživatelé tak mají jasný přehled o svém objemu tisku a vedoucí mohou lépe kontrolovat a omezovat vývoj tiskových nákladů. Evidence tisku navíc sama o sobě působí na snížení počtu vytištěných stran. 

Úspory

MyQ - tiskové službyÚspora nákladů vynaložených za tiskové služby je bezesporu nejdůležitějším faktorem, který manažery firmy přivádí k tiskovému řešení MyQ. Pomocí MyQ lze totiž úsporu nákladů řešit hned několika způsoby:

Centralizace tiskových služeb

Několik osobních tiskáren v kancelářích nahradíme výkonným chodbovým zařízením, které vybavíme terminálem a čtečkou MyQ. Vzhledem k tomu, že výkonné tiskové zařízení má až třikrát nižší náklady na tisk, než malé osobní tiskárny, úspora zde může být velmi výrazná. Role MyQ terminálu spočívá ve funkci odloženého tisku. Uživatel pošle tiskovou úlohu na chodbové zařízení, ale úloha se mu vytiskne až v okamžiku, kdy se na tomto tiskovém zařízení identifikuje svojí kartou, nebo PINem. Má tudíž jistotu, že nikdo nemůže žádným způsobem zneužít jeho tisková data, což bývá u mnoha uživatelů hlavním argumentem pro požadování vlastní osobní tiskárny.

Omezení soukromých a nepotřebných tisků zaměstnanců

Už pouze povědomí o tom, že jsou všechny tisky monitorovány a účtovány, brání uživatelům ve větší míře zneužívat firemní tisková zařízení pro tisk soukromých dokumentů. Vzhledem ke sledování reálných nákladů na tisk u každého zaměstnance jsou zároveň nuceni více přemýšlet o tom, který dokument opravdu potřebují v tištěné formě a který nikoliv.

Omezení firemních tisků – odložený tisk

Díky tomu, že každý uživatel má přes WEB rozhraní možnost spravovat svoje tiskové úlohy, může pohodlně zrušit tisky, které poslal tisknout omylem, nebo tisky, které se v době mezi odesláním k tisku a vyzvednutím na tiskovém zařízení staly již neaktuálními nebo nepotřebnými.

Úspora času zaměstnanců – follow me

Princip tzv. follow me tisku spočívá v tom, že uživatel netiskne na konkrétní tiskárnu, ale do sdílené fronty, kde zůstává úloha uložena a čeká na přihlášení uživatele na jednom z přidružených zařízení. Uživatel si tedy může vybrat zařízení, na kterém si úlohu vytiskne, až v okamžiku, kdy stojí u tiskového zařízení. To je vhodné především v okamžiku, kdy na některém ze zařízení dojde k poruše, nebo je momentálně obsazeno jiným uživatelem.

Monitoring TISKU

Po nasazení systému MyQ má správce sítě k dispozici velmi podrobný přehled všech činností týkajících se tisku, kopírování i dalších souvisejících činností.

Tisková zařízení

Z jednoho centrálního místa je možné sledovat stav všech tiskových zařízení bez ohledu na výrobce a model zařízení. Poskytovány jsou například údaje o aktuálním stavu zařízení a terminálu, počtu celkem vytištěných stran nebo vytížení jednotlivých strojů za konkrétní časové období.

Statistika uživatelů a skupin uživatelů

Kromě webového zobrazení statistiky využití tiskových služeb jednotlivými uživateli, nebo odděleními na libovolné časové období, lze nastavit i pravidelné odesílání reportů do emailu. Záznamy o jednotlivých přístupech k zařízením jsou velmi podrobné a je možné dohledat přesný čas tisku konkrétního uživatele na konkrétním zařízení.

Reálné náklady na tisk

U každého tiskového zařízení lze nastavit odpovídající náklady na tisk a kopírování. Z poskytovaných statistik lze pak velice jednoduše sledovat reálné náklady na jejich provoz a porovnat efektivitu jejich využití.

Bezpečnost

Zabezpečený / odložený tisk

Zabezpečení tisku MyQZabezpečení tisků na sdílených tiskových zařízeních proti zcizení a zneužití je podstatným argumentem pro nasazení MyQ nejen v prostředí, kde se tisknou citlivá data, ale všude, kde se tisk na sdílených tiskových zařízeních ve větší míře využívá. Stačí každé z těchto sdílených zařízení vybavit terminálem a čtečkou MyQ a na MyQ serveru zvolit funkci odloženého tisku. V tomto případě se pak tisková úloha neodešle přímo na tiskárnu, kde by k ní mohly získat přístup nepovolané osoby, ale uloží se na serveru a čeká na identifikaci uživatele. V okamžiku, kdy se uživatel přihlásí kartou na terminálu u tiskového zařízení, úloha se odešle právě na toto tiskové zařízení a vytiskne se za plné kontroly oprávněného uživatele.

Zabezpečený přístup ke kopírovacím zařízením

Pokud je kopírovací stroj vybaven MyQ terminálem, je jeho ovládání zablokované a oddemkne se pouze po přihlášení oprávněného uživatele. Stoj je tudíž zabezpečen proti použití jakoukoliv neautorizovanou osobou.

Šifrování dat

Veškerá přenesená data mezi MyQ serverem a terminálem jsou šifrována algoritmem AES, riziko zneužití přenášených dat je tudíž omezeno na minimum.

 

Vlastnosti a funkce MyQ

Základní funkce

 • Kopírování
  Zabezpečený tisk MyQKopírka má ve výchozím stavu blokován ovládací panel a neumožňuje kopírování bez identifikace uživatele. Teprve po přihlášení platným identifikačním prvkem je panel odblokován a funkce kopírování povolena. Jakmile uživatel kopírování dokončí, odhlásí se opětovným přiložením identifikačního prvku a do systému je započítán počet zkopírovaných stránek. Jestliže se uživatel zapomene odhlásit, je odhlášen automaticky po určité době nečinnosti kopírky.
 • Přímý tisk
  Uživatel pošle úlohu k tisku. Ta je systémem zpracována a okamžitě odeslána na příslušnou tiskárnu. Po jejím provedení je počet vytištěných stran započítán k účtu uživatele. Přímý tisk slouží pouze pro kontrolu množství tisku a neumožňuje další vyspělé funkce jako zabezpečený nebo odložený tisk. Funkce přímého tisku nevyžaduje vybavení terminálem pro identifikaci uživatele.
 • Zabezpečený  tisk
  Uživatel pošle úlohu k tisku. Ta je systémem zpracována a uložena na server. Jakmile se uživatel přihlásí na některém z tiskových zařízení, úloha je odeslána právě na toto zařízení. Funkce zabezpečeného tisku umožňuje tisknout kdekoli na přidružené tiskárně bez ohledu na to, z které lokality byla úloha vytištěna (tzv. funkce follow me).
 • Scan management
  Funkce, která podstatně zjednodušuje síťové skenování na multifunkčních tiskových zařízení. Po přihlášení kartou se každá nasnímaná úloha automaticky odešle do sdílené složky, nebo na email právě přihlášeného uživatele. Uživatel tedy nepotřebuje nastavovat žádnou cílovou složku, nebo vybírat ze seznamu emailových adres.

Správa uživatelů

Edice MyQ Business Pro umožňuje automatický import uživatelů z Active Direcory, LDAP, nebo CSV souboru. Vysoká míra customizace importu uživatelů zaručuje korektní načtení všech nezbytných údajů a umožňuje i kombinaci importu z AD a CSV v případě, že například čísla karet nejsou uložena v AD a je nutné je načítat z jiné databáze.

Správa tiskových zařízení

 • Vyhledání tiskových zařízení
  Pomocí aplikace MyQ Easy Config lze jednoduše vyhledat tisková zařízení v síti a automaticky je importovat do systému MyQ.
 • Sledování stavu tiskových zařízení
  U všech tiskových zařízení sleduje tiskové řešení MyQ aktuální stav a pravidelně aktualizuje celková počítadla jednotlivých funkcí.
 • Export seznamu tiskových zařízení
  Tiskové řešení MyQ umožňuje v zadaném časovém intervalu emailem odesílat seznam tiskových zařízení včetně výrobních čísel a aktuálního stavu počítadel, což je velmi dobře využitelné jako kontrolní report při pronájmu tiskových zařízení na click servis.

Správa tiskových úloh

 • Úprava tiskové úlohy
  U některých tisků může být užitečné automaticky upravovat tisková data. MyQ velmi jednoduše umožňuje přidávat do tiskové úlohy příkazy pro sešití, duplex, nastavit počet kopií tiskové úlohy, případně vytvořit vlastní úpravu úlohy. Tato funkce není dostupná v edici MyQ Free.
 • Podpora soukromé fronty
  Pro ty uživatele, kteří tisknou mimořádně citlivá data, lze nastavit automatické mazání tiskových úloh ze serveru okamžitě po vytištění. Soukromá fronta bývá často využívána pro tisky finančního a mzdového oddělení, nebo pro management společnosti.

Uživatelský přístup

Uživatel má k dispozici přístup do systému pomocí internetového prohlížeče. Po přihlášení se mu zobrazí jeho profil a tiskové úlohy členěné do složek podle stavu (vytištěné, ve frontě atd.). Úlohy si může libovolně třídit podle vlastní potřeby - pozastavovat, mazat, opětovně zařadit k vytištění. Uživatel má zároveň přístup ke svým statistikám.

Účtování a reporty

 • Podrobný monitoring
  Terminál MyQS tiskovým řešením MyQ lze velice podrobně zmonitorovat celou tiskovou síť a na základě získaných informací optimalizovat všude, kde dochází k k plýtvání službami i časem zaměstnanců. Rozúčtování na uživatele umožní zjistit nejen soukromé tisky uživatelů, ale i nehospodárnost tisku firmeních emailů a dalších dokumentů. Rozúčtování na oddělení umožní přesné rozdělení tiskových nákladů na jednotlivá nákladová střediska. Rozúčtování na tisková zařízení odhalí nevytížení, nebo naopak přetížení tiskových zařízení a umožní optimalizovat jejich rozmístění.
 • Automatický reporting
  Tiskové řešení MyQ poskytuje automatické odesílání reportů za zvolenou časovou periodu. Máte tak k dispozici přesné údaje o všech tiskových procesech. Velká variabilita nastavení reportů umožňuje zasílat jednotlivým uživatelům právě ty informace, které potřebují.
 • Projektové účtování
  Projektové účtování umožňuje společnostem, které poskytují služby dalším subjektům, jednoduché přeúčtování nákladů na tisk, které souvisí s poskytovanou činností. Při každém tisku nebo kopírování lze nastavit, na jaký projekt se vytištěné stránky mají účtovat a po ukončení projektu lze ze statistik MyQ přesně zjistit, co se v rámci projektu tisklo, a vyčíslit příslušné tiskové náklady.
 • Kreditní účtování
  Kreditní účtování je funkce nezbytná pro provoz tiskových zařízení ve veřejně přístupných prostorách, jako jsou školy, knihovny, nebo úřady. Každý uživatel má možnost zakoupit si identifikační kartu s nabitým kreditem, a tuto kartu pak může využívat pro tisk, kopírování a případně síťové skenování do té doby, než kredit vyčerpá. Jakmile má nulový kredit, MyQ terminál mu již nedovolí přihlášení na tiskovém zařízení a uživatel si musí kartu znovu dobít novým kreditem. Kreditní systém lze v MyQ kombinovat s běžným účtováním. Každému uživateli, nebo skupině uživatelů lze nastavit, jestli využívají kreditní účtování, nebo běžné účtování. Typickým příkladem může být multifunkční kopírovací zařízení ve veřejné knihovně, kde zákazníci knihovny využívají kreditní systém a musí si průběžně dobíjet kredit na kartě, zatímco zaměstnanci knihovny využívají běžný účtovací systém bez odečítání kreditu.
 • Nastavení kvót pro tisky a kopírování
  Nastavení kvót pro tisky a kopírování brání uživatelům nadužívat tiskové služby. Každému uživateli je možné nastavit kvótu (limit) na určité časové období, a pokud tento limit překročí, systém mu neumožní tisknout, nebo kopírovat další úlohy. Kvóty můžeme nastavit podle počtu stran, nebo ceny tisku za dané období. Kvóty lze také rozdělit podle funkčnosti – pro barevný tisk, černobílý tisk, barevné kopírování, nebo černobílé kopírování.
 • Podpora centrálního serveru pro reporty
  MyQ Business umožňuje sbírat data z více serverů MyQ a hromadně je zpracovávat a zobrazovat na jednom centrálním serveru. Tuto funkcionalitu ocení především ti uživatelé, kteří provozují více poboček a chtějí mít souhrnné statistické informace dostupné z jediného místa.
 • Grafické zpracování MyQ reportů
  S touto funkcí získáte graficky zpracované reporty, ze kterých již na první pohled můžete vyčíst všechny potřebné údaje.
 • Nacenění tisku podle reálných nákladů na jednotlivých zařízení
  Pomocí této funkce můžete zohlednit rozdílné náklady na tisk na výkonných multifunkčních zařízení a malých osobních tiskárnách. Rozdílná cena tisku bude nutit uživatele více využívat provozně levnější zařízení.

Kompatibilita

 • Operační systémy
  Tiskové řešení MYQ je navrženo tak, aby bylo možné zpracovávat tiskové úlohy z jakéhokoliv tiskového prostředí - Windows, DOS, Linux, AS400, SAP, UNIX a dalších. Server MyQ musí být nainstalován na OS Windows.
 • Tisková zařízení
  Terminál MyQTiskové řešení MyQ standardně podporuje velké množství tiskových zařízení různých modelů a výrobců. Ve spolupráci s výrobci nebo distributory jsou certifikována tisková zařízení následujících výrobců: Brother, Canon, Dell, Develop, Epson, Gestetner, HP, Konica Minolta, Kyocera, Lanier, Lexmark, Lomond, Nashuatec, OCÉ, OKI, Olivetti, Panasonic, Rex Rotary, Ricoh, Samsung, Sharp, Toshiba, Triumph-Adler, Utax, Xerox.
 • Identifikační prvky
  Hardware tiskového řešení MyQ umožňuje přihlášení uživatele na tiskovém zařízení pomocí velkého množství různých identifikačních prvků, od zadání PINu na klávesnici, přes kontaktní čipy až po různé technologie bezkontaktních karet. Podporovány jsou bezkontaktní technologie EM410x, HITAG-1, HITAG-2, HITAG-S, EM4150, T5567, Q5, Mifare Ultralight, Mifare 1k, Mifare 4k, Mifare DESfire, ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, HID prox, HID iClass, Indala 26b, Indala 27b, Legic Prime, Legic Advant, Cotag, TIRIS a další.