Vybavení pro školy

Vybavení pro školy

Vybavili jsme mnoho desítek škol školními lavicemi, židlemi a tabulemi. Školní třídy, počítačové učebny, posluchárny od návrhu po montáž.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Dodáváme kvalitní kancelářský nábytek HOBIS, EXNER a OFFICE PRO, jehož jsme autorizovaným partnerem. Provádíme montáž i servis nábytku.

Interaktivní výuka, moderní učebny

Interaktivní výuka, moderní učebny

Dodáváme vybavení pro interaktivní výuku do mateřských, základních i středních škol. Široká nabídka interaktivních tabulí, obrazovek a dataprojektorů s kompletní realizací.

Vybaveni kanceláří

Vybavení kanceláří

Kompletní vybavení kanceláří kancelářským nábytkem a výpočetní technikou včetně zasíťování. Zajišťujeme i následný servis a výhodné zásobování spotřebním materiálem.

Posluchárny a laboratoře pro SŠ a VŠ

Posluchárny VŠ včetně vybavení

Realizujeme posluchárny, laboratoře, ale i dětská hřiště a doplňky pro vzdělávání a volný čas pro základní, mateřské školy i SŠ a VŠ.

Vybavení pro školy a kanceláře

Sledování aut online - ONI systém

Sledování aut je online řešení pro sledování vozidel a správu vozového parku Vaší firmy s možností aktuální pozice vozu, trasy pohybu, detekce odtažení či krádeže vozidla, sledování rychlosti auta, rozúčtování služebních i soukromých kilometrů a automatickém generování knihy jízd.

 • přehledná internetová aplikace
 • neomezený přístup ke všem Vašim vozidlům
 • zobrazení všech vozidel včetně mapového podkladu na jedné obrazovce
 • zobrazení aktuálního stavu vozidla
  (v jízdě, parkuje, služební nebo soukromá jízda, uzamčeno, rychlost vozidla, ...)
 • kontrola vozidla z jakéhokoliv místa, kde je možnost připojení na inernet

Online sledování aut

STOP nepovoleným jízdám!
STOP krádežím vozidel!

Nepovolené jízdy

 • ušetříte 20% nákladů správy vašeho vozového parku - komplexní sledování vozidel
 • možnost lokalizace vozidel dispečinkem na vyžádání
 • historie jízd včetně itineráře a zpětného přehrávání
 • zobrazení poloh a stavu všech evidovaných vozidel na jedné mapě
 • místopis na úrovni uliční sítě
 • identifikace řidičů
 • přiřazení jízdy k zakázce
 • SMS servis - zasílání změn stavů vozidel na Vaše mobilní telefony
 • zpracování jízd v bezplatně dodávaném sw knihy jízdy
 • možost sledování aut v zahraničí

Krádeže vozidel - „střežení vozidel“

 • nejdokonalejší zabezpečení vozidel
 • bezplatné a nezávazné objednání služby
 • bez nutosti zásahu do Vašeho vozidla
 • aktivní systém střežení - systém automaticky identifikuje napadení
 • 49 bezpečnostní agentur připravených zasáhnout a dohledat Vaše vozidlo
 • 150 zásahových vozidel na celém území ČR
 • střežení vozidel i v zahraničí
 • zdarma služba on-line sledování vozidel a sw kniha jízd

Rozúčtování služebních a soukromých jízd

Pokud Škoda Fabie najede 3 000 km/měsíc, vyjde amortizace a pojištění vozidla na 3 až 4 Kč/km, s PHM o 2 Kč/km více. Ví Vaši lidé, jaké "odměny" jim dáváte ve formě soukromých km?

V programu lze nastavit několik variant účtování soukromých km, které si vyžádala praxe:
Rozúčtování služebních cest1. Pro vyúčtování je důležité vždy na konci měsíce u každého vozidla zapsat stav nádrže a stav tachometru.
2. Tyto údaje se vloží do programu. Potom lze vypočítat spotřebu vozidla.
3. Každý řidič si uvědomí, že čím dráže tankuje a čím má větší spotřebu, tím má dražší soukromé kilometry. U některých řidičů to vede k jinému stylu jízdy.
4. Rozdíly v cenách pohonných hmot činí až 1,70 Kč/l, rozdíly ve spotřebě u osobních aut stylem jízdy činí až 1,5 l na 100 km.

Historie pohybu a rychlosti vozidla

Potřebujete zjistit, kde se nacházelo Vaše vozidlo v určitém čase?
Zajímá Vás, zdali Vaši obchodní zástupci dojeli na obchodní schůzku včas?
Máte podezření, že jsou Vaše vozidla zneužívána?

Na všechny otázky dostanete odpověď v detailní historii pohybu vozidla. Stačí zvolit časový úsek, který Vás zajímá, a na obrazovce se Vám na mapovém podkladu objeví všechna místa, která vozidlo projelo, nebo kde parkovalo. V každém okamžiku se můžete podívat až 18 měsíců zpětně do historie.

Kontrola využití vozidla za kalendářní měsíc

Pokud Vaši zaměstnanci pracují v terénu nebo na odloučeném pracovišti, máte kontrolu, v kolik hodin přijíždía odjíždí. Při hrubém platu 20.000 Kč, Vás stojí 1 hodina zaměstnance minimálně 160 Kč. Využívají plně svou pracovní dobu? Během 30 sekund zkontrolujete v grafické podobě provoz 1 vozidla. Soukromé a služební km řidič volí v autě přepínačem.

Snížení spotřeby díky dodržování rychlosti

Velmi rychle zkontrolujete rychlost vozidla na trase v grafické podobě.
Jezdí Vaši řidiči předepsanou rychlostí?
Např. Škoda Fabie má při 110 km/hodinu spotřebu 6 l/100 km.
Při rychlosti 135 km/hodinu má spotřebu 7,5 l/100 km. Dodržování rychlostí vede k úsporám.

Informace o havárii do 15 sekund: eCall

„Měl Váš řidič havárii? Je Vážná? Potřebuje pomoc? Kde se to stalo? Jak jel rychle?”
Do 15 sekund po havárii Vás systém upozorní na havárii krátkou textovou zprávou SMS a e-mailem.
Buď si můžete zavolat na dispečink, nebo se podívat na web www.onisystem.cz.
Ve webové aplikaci ONIsystému zjistíte podrobnosti havárie.
Jednotka zasílá maxima přetížení, kterých dosáhla ve všech osách a přibližnou rychlost, ve které došlo k nárazu.

Záznam trasy v zahraničí

Aplikace systému zobrazuje polohu všech vozidel bez ohledu na zemi, kde se vozidlo nachází. Vozidlová jednotka ONI systému může být vybavena SIM kartou s aktivovaným roamingem pro evropské státy
- nepoznáte rozdíl mezi tím, je-li vozidlo v České republice nebo v zahraničí.
Se systémem můžete zpracovávat i zahraniční cestovní příkazy, včetně detailního vyúčtování, bez ohledu na to, kolik zemí řidič projel.
Vyúčtování bude vždy přesné a se všemi legislativními náležitostmi.