Vybavení pro školy

Vybavení pro školy

Vybavili jsme mnoho desítek škol školními lavicemi, židlemi a tabulemi. Školní třídy, počítačové učebny, posluchárny od návrhu po montáž.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Dodáváme kvalitní kancelářský nábytek HOBIS, EXNER a OFFICE PRO, jehož jsme autorizovaným partnerem. Provádíme montáž i servis nábytku.

Interaktivní výuka, moderní učebny

Interaktivní výuka, moderní učebny

Dodáváme vybavení pro interaktivní výuku do mateřských, základních i středních škol. Široká nabídka interaktivních tabulí, obrazovek a dataprojektorů s kompletní realizací.

Vybaveni kanceláří

Vybavení kanceláří

Kompletní vybavení kanceláří kancelářským nábytkem a výpočetní technikou včetně zasíťování. Zajišťujeme i následný servis a výhodné zásobování spotřebním materiálem.

Posluchárny a laboratoře pro SŠ a VŠ

Posluchárny VŠ včetně vybavení

Realizujeme posluchárny, laboratoře, ale i dětská hřiště a doplňky pro vzdělávání a volný čas pro základní, mateřské školy i SŠ a VŠ.

Vybavení pro školy a kanceláře

Náhradní plnění

POVINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ

- každý zaměstnavatel, který zaměstnavá více než 25 zaměstnanců, musí zaměstnat 4% OZP, nebo
- odvést 2,5 násobek průměrné mzdy za každého nezaměstnaného (dle prvního bodu) OZP, nebo
- odebrat od firmy zaměstnávající více jak 50 % OZP 7 násobek průměrné mzdy ve výrobcích a
    službách,.
Průměrnou měsíční mzdu za 1.-3. čtvrtletí daného roku zveřejňuje ČSÚ.

Náhradní plnění KENAST s.r.o. se smluvním partnerem JP1

JP1 s. r. o. je zaměstnavatelem více jak 50% OZP a tím splňuje podmínku §81, odst.2, písmene b) Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 v platném znění. Europatron s. r. o. byla za vytváření nových pracovních míst pro OZP oceněna Nominační cenou MOSTY a certifikována ochrannou známkou PRÁCE POSTIŽENÝCH.

  • našim stálým zákazníkům, na základě dlouhodobé spolupráce poskytujeme náhradní plnění pro rok 2020, garantujeme výši dohodnutého ročního obratu v režimu NP
  • novým zákazníkům, při objednávce zboží a služeb, nabízíme možnost jednorázové realizace dodávky v režimu NP
  • notifikaci dokladů zajištuje na MPSV dodavatel.

Poplatek za poskytnutí NP činí 10% z ceny fakturovaného zboží či služby.

Náhradní plnění KENAST s.r.o. se smluvním partnerem drutěva, výrobní družstvo

Drutěva, výrobní družstvo zaměstnává více jak 80% OZP a tím též splňuje podmínku §81, odst. 2, písmene b). Zákona o zaměstnanoci č. 435/2004 v platném znění.

  • podmínkou pro poskytnutí náhradního plnění je odběr zboží v minimální hodnotě 20.000Kč bez DPH.

Poplatek za poskytnutí NP činí 10% z ceny fakturovaného zboží či služby.

 

Aktualizováno ke dni 1.1.2023