Vybavení pro školy

Vybavení pro školy

Vybavili jsme mnoho desítek škol školními lavicemi, židlemi a tabulemi. Školní třídy, počítačové učebny, posluchárny od návrhu po montáž.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Dodáváme kvalitní kancelářský nábytek HOBIS, EXNER a OFFICE PRO, jehož jsme autorizovaným partnerem. Provádíme montáž i servis nábytku.

Interaktivní výuka, moderní učebny

Interaktivní výuka, moderní učebny

Dodáváme vybavení pro interaktivní výuku do mateřských, základních i středních škol. Široká nabídka interaktivních tabulí, obrazovek a dataprojektorů s kompletní realizací.

Vybaveni kanceláří

Vybavení kanceláří

Kompletní vybavení kanceláří kancelářským nábytkem a výpočetní technikou včetně zasíťování. Zajišťujeme i následný servis a výhodné zásobování spotřebním materiálem.

Dětská hřiště a venkovní vybavení pro MŠ i ZŠ

Dětská hřiště a venkovní vybavení pro MŠ i ZŠ

Realizujeme dětská hřiště, fitness hřiště, herní prvky i venkovní stavby a doplňky pro vzdělávání a volný čas pro základní a mateřské školy.

Vybavení pro školy a kanceláře

iTriangle - objevte s žáky kouzlo přírodních věd

iTRIANGLE je výuková stavebnice pro žáky v předmětech fyzika, matematika, přírodověda, chemie a prvouka. Měření veličin, experimenty, mnoho výukových materiálů.

Výuková stavebnice iTRIANGLE

Umožňuje žákům pochopit souvislosti, měřit veličiny i realizovat projekty:

 • Výuková stavebnice - soubor dílků, pomůce a metodik pro pochopení souvislostí
 • Měření fyzikálních veličin - sada senzorů, aktorů a jednotky MASTER pro měření a zpracování dat
 • Rozvoj kreativity - programovatelná platforma s nekonečnám množstvím variací

Výuková stavebnice:

 • Praktický přenosný box s možností skládání více boxů na sebe
 • Rychlost konstruování a vysoká pevnost vytvořených modelů
 • 320ks vzájemně propojitelných dílků
 • Solární panel
 • 2ks chemické články
 • 3ks sériové motorky
 • Magnety, cívka, provázek, parabola se zrcadlem
 • Led dioda, žárovky, uzly na propojení
 • Sada pro tvorbu hydraulických modelů
 • Sada pro sestavování elektrických obvodů
 • 2ks pouzdra pro AA  baretie

 

Sada senzorů:

 • 2ks optická čidla s detekcí 0-6cm
 • 1ks senzor napětí v rozsahu 0-12 V
 • 1ks senzor tlaku s rozsahem 50 hPa - 1MPa
 • 1ks senzo viditelného světla
 • 1ks vodotěsný senor teploty
 • 1ks senzor umožňující vizualizaci polohy v magnetickém poli Země
 • 1ks senzor pro detekci pohybu a polohy
 • 1ks senzor vzdálenosti
 • 1ks senzor pro měření atmosférického tlaku
 • 1ks senzor pro měření relativní vlhkosti vzduchu
 • 1ks senzor pro měření intenzity magnetického pole
 • 1ks senzor intenzity hluku

 

Sada aktorů:

 • 1ks modul relé pro ovládání elektrických prvků stavebnice
 • 1ks servomotor pro realizaci pohblivých prvků stavebnice
 • 1ks bzučák nebo reproduktor pro akustickou zpětnou vazbu
 • 1ks tlačítko pro uživatele

 

Jednotka MASTER:

 • Ovládací rozhraní s dotykovým displejem 2,8" a integrovanou baterií
 • Intuitivní ovládání
 • Vykreslení naměřených hodnot do grafu s možností ukládání na USB
 • Možnost zpracovávat a vyhodnocovat naměřené hodnoty v MS Excel
 • Ovládání připojených aktorů
 • Schémata znázorňující připojení senzorů a aktorů
 • Powerbanka 5600 mAH
 • Propojitelné s výukovou stavebnicí
 • Připojitelné ke stavebnici typu Lego

 

Metodické materiály:

 • 15 metodických listů s návody pro žákovské úlohy a další rozšiřující experimenty
 • Tipy na využítí v rámci běžných vyučovacích hodin
 • Úlohy pokrývající důležitá témata RVP předmětů fyzika, chemie, přírodopis
 • Podpora mezipředmětových vazeb dle konceptu STEM
 • Podpora programování a rozvoj kreativity žáků

 

Školení a podpora pedagogům:

 • V ceně cesta lektora k vám do školy
 • Součástí dodávky 2 hodiny pro pedagogy realizované přímo ve škole
 • Na portálu Dumy.cz jsou k dispozici návodná videa a tipy na experimenty

 

Projektová odpoledne pro pedagogy:

 • V každém kraji 12 center využívajících iTriangle
 • Každý měsíc realizace projektorých odpolední věnovaných STEM a badatelsky orientované výuce
 • na DUMy.cz pedagogové sdílí videa pro inspiraci, jak s iTriangle pracovat ve výuce