Vybavení pro školy

Vybavení pro školy

Vybavili jsme mnoho desítek škol školními lavicemi, židlemi a tabulemi. Školní třídy, počítačové učebny, posluchárny od návrhu po montáž.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Dodáváme kvalitní kancelářský nábytek HOBIS, EXNER a OFFICE PRO, jehož jsme autorizovaným partnerem. Provádíme montáž i servis nábytku.

Interaktivní výuka, moderní učebny

Interaktivní výuka, moderní učebny

Dodáváme vybavení pro interaktivní výuku do mateřských, základních i středních škol. Široká nabídka interaktivních tabulí, obrazovek a dataprojektorů s kompletní realizací.

Vybaveni kanceláří

Vybavení kanceláří

Kompletní vybavení kanceláří kancelářským nábytkem a výpočetní technikou včetně zasíťování. Zajišťujeme i následný servis a výhodné zásobování spotřebním materiálem.

Dětská hřiště a venkovní vybavení pro MŠ i ZŠ

Dětská hřiště a venkovní vybavení pro MŠ i ZŠ

Realizujeme dětská hřiště, fitness hřiště, herní prvky i venkovní stavby a doplňky pro vzdělávání a volný čas pro základní a mateřské školy.

Vybavení pro školy a kanceláře

Revize elektro

Povinnost provádět pravidelné revize el. spotřebičů vyplývá jednoznačně ze zákoníku práce (Zákon č.262/2006 Sb. §302). Každý kdo při pracovní činnosti používá el. spotřebiče (např. rychlovarná konvice, nabíječky telefonů, kancelářskou techniku, apod.), je povinen mít platné revize elektrických spotřebičů.

Stane-li se při pracovní činnosti nehoda a je vyšetřována, nejdříve se kontroluje, zda byla provedena revize elektroinstalace a revize spotřebičů. Pokud jedna z těchto revizí není, nebo již není platná, může být tento fakt
prohlášen za příčinu veškerých potíží a další vyšetřování je tímto zastaveno.

Revize na elektro přístroje a ruční nářadí

Provádíme revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického nářadí dle ČSN 33 1600

Položka cena bez DPH cena s DPH
PC 85 Kč/ks 103 Kč/ks 
ostatní spotřebiče 85 Kč/ks 103 Kč/ks 
prodlužovací přívod, přístrojový kabel 25 Kč/ks 30 Kč/ks 
Evidenční štítek 10 Kč/ks 12 Kč/ks 
*Práce revizního technika - rozpojování, třídění
zapojování kabelů, výroba a tisk štítků
200 Kč/hodina 240 Kč/hodina
Doprava 10 Kč/km 12 Kč/km 

*) Cena se odvíjí od přístupnosti a připravenosti přístrojů k měření. Vždy je nutný seznam revidovaných přístrojů.