Náhradní plnění

 

Co říká zákon o zaměstnávání osob zdravotně postižených?

- každý zaměstnavatel musí zaměstnat 4% OZP, nebo
- odvést 2,5 násobek průměrné mzdy za každého nezaměstnaného (dle prvního bodu) OZP,
tj. dnes 2,5 x 27 000 Kč = 67 500 Kč za každého nezaměstnaného OZP, nebo
- odebrat od firmy zaměstnávající více jak 50% OZP 7 násobek průměrné mzdy ve výrobcích a službách,
tj. dnes 7 x 27 000 Kč = 189 000 Kč za každého nezaměstananého OZP, u tohoto případu le tedy mluvit o faktické úspoře ve výši 35,71% z ceny dodaných výrobků a služeb.

CO PŘINESLA NOVELIZACE

- omezení přístupu k náhradnímu plnění, náhradní plnění již nemohou poskytovat občanská sdružení, neziskové organizace a církve,
- do přepočtu již nelze započítat nejtěžší stupně invalidity 3x,
byla omezena hranice na celé národní hospodářství, a to na 36 násobek (do roku 2017), resp. 28 násobek (od roku 2018) plnění na jednoho OZP,
- náhradní plnění není automaticky vystavením dokladu společností zaměstnávající více jak 50% OZP, ale musí proběhnout dodavatelům formální notifikace daného dokladu na MPSV.

CO Z NOVELIZACE VYPLÝVÁ

- novelizace částečně limituje poskytnutí náhradního plnění na skutečné zamestanavatele OZP,
- náhradní plnění nedokáže miž poskytnout tolik firem, jako v minulých letech a v souvislosti s omezením maximálního možného plnění, bude náhradní plnění "nedostatkovým zbožím"
- jelikož do náhradního plnění nejsou automaticky zahrnuty všechny doklady vystavené poskytovatelem, doporučuje se smluvní ujednání mezi poskytovatelem a příjemcem náhradního plnění.

 

Pokud se rozhodnete pro odběr formou náhradního plnění, nabízíme Vám odběr od našich smluvních partnerů AB plus CZ s.r.o. nebo Drutěva - výrobní družstvo.

AB Plus CZ s.r.o.

AB Plus CZ s.r.o. je zaměstnavatelem více jak 50% OZP a tím splňuje podmínku §81, odst.2, písmene b) Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 v platném znění. AB Plus CZ s.r.o. byla za vytváření nových pracovních míst pro OZP oceněna Nominační cenou MOSTY a certifikována ochrannou známkou PRÁCE POSTIŽENÝCH.

  • smluvním zákazníkům, na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí Náhradního plnění pro rok 2018, garantujeme výši ročního obratu v režimu NP,
  • nesmluvním zákazníkům při objednávce zboží a služeb, nabízíme možnost jednorázové realizace dodávky v režimu NP.
  • notifikaci dokladů zajištuje na MPSV dodavatel.

Při sepsání rámcové smlouvy činí poplatek a poskytnutí NP 10% z ceny fakturovaného zboží či služeb.
Poplatek bez sepsání smlouvy činí 12% z fakturovaného zboží či služeb.
 

Drutěva - výrobní družstvo

Drutěva, výrobní družstvo zaměstnává více jak 80% OZP a tím též splňuje podmínku §81, odst. 2, písmene b). Zákona o zaměstnanoci č. 435/2004 v platném znění.

  • podmínkou pro poskytnutí náhradního plnění je odběr zboží v minimální hodnotě 20.000Kč bez DPH.

Při sepsání rámcové smlouvy činí poplatek a poskytnutí NP 10% z ceny fakturovaného zboží či služeb.
Poplatek bez sepsání smlouvy činí 12% z fakturovaného zboží či služeb.

Vybavení pro školy

Vybavení pro školy

Vybavili jsme mnoho desítek škol školními lavicemi, židlemi a tabulemi. Školní třídy, počítačové učebny, posluchárny od návrhu po montáž.

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek

Dodáváme kvalitní kancelářský nábytek HOBIS, EXNER a OFFICE PRO, jehož jsme autorizovaným partnerem. Provádíme montáž i servis nábytku.

Vybaveni kanceláří

Vybavení kanceláří

Kompletní vybavení kanceláří kancelářským nábytkem a výpočetní technikou včetně zasíťování. Zajišťujeme i následný servis a výhodné zásobování spotřebním materiálem.

Balená voda v barelech

Balená voda v barelech

Rozvoz pramenité balené vody v barelech ZDARMA od 5-ti barelů. Široká nabídka automatů na vodu včetně pravidelné sanitace (čištění automatu).